Konteinerinės talpyklos

Mobili kuro degalinė

Degalų laikymo ir pildymo įrenginys arba konteinerinė degalinė (toliau KD) skirta A-95 markės benzino, dyzelinio kuro ar kurios kitos kuro rūšies sandėliavimui bei išdavimui. KD sudaryta iš plieninės talpyklos ir technologinės patalpos su kuro išdavimo kolonėle, apsaugota užrakinamomis žaliuzėmis (kolonėles degalų išdavimo pajėgumas ne mažesnis nei 40 l/ml).

Funkcijos ir eksploatacinės savybės
KD naudojama įvairiai automobilinei technikai ir pernešamoms talpykloms (kanistrams) užpildyti degalais. KD talpykla kalibruota bei aprūpinta degalų kiekio talpykloje matavimo priemone (metrolazde). Atlikta KD vamzdynų sandarumo ir matavimo prietaisų metrologinės patikros.
Žarnų sujungimo movos, degalų išpylimui pritaikytos ELAFLEX (DIN 28450), VK80 ar kitų tipų antgaliams prijungti. KD tai pat įrengtas viršutinis kuro paėmimo mechanizmas, alsavimo vožtuvas bei kopėtėlės, kad pasiekti aptarnavimo liuko dangtį. KD įrengtas suminis degalų išdavimo skaitiklis. KD nudažyta balta spalva.

Sąveikos
KD kuru užpildoma autobenzinvežiais. KD aptarnauja vienas žmogus - operatorius.

Aplinkosaugos reikalavimai
KD suprojektuota ir įrengta taip, kad atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. sausio 20d. įsakymu Nr. D 1-34 "Skystojo kuro degalinių projektavimo, statybos ir eksploatavimo aplinkos (išskyrus oro) apsaugos reikalavimai (LAND 1-2003)" patvirtintus reikalavimus. KD taip pat tenkina Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos soacialinės apsaugos ir darbo ministrės ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  2000m. gruodžio 11d. įsakymu Nr. 520/104/360 "Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 35-2000 "Lakiųjų organinių junginių sklidimo į aplinkos orą ribojimo reikalavimai naujiems benzino laikymo, perpylimo bei transportavimo įrenginiams" patvirtinimo" keliamus reikalavimus naujiems benzino laikymo. perpylimo bei transportavimo įrenginiams.

Konstrukcija
KD suprojektuota taip, kad būtų užtikrintas jos konstrukcijos stabilumas, bei patvarumas (taip pat kai talpykla pilna) KD pervežant, ar keliant kranu.

Saugumo sistemos
Plieninė talpykla yra su dvigubomis sienelėmis. Talpykloje įrengtos: jos sandarumo kontrolės, slėgio reguliavimo talpyklos viduje, jos vėdinimo ir apsaugos nuo perpylimo sistemos. KD atitinka naftos ir jos produktų sandėlių priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus.

NSN kodas
Pagal krašto apsaugos sistemoje naudojamus NATO kodifikavimo sistemos reikalavimus mobiliai kuro degalinei (gaminio identifikavimo kodas - MOBILE FUEL STATION/KD10-112) suteiktas NSN kodas 4930-47-000-3366.