Plieninės talpyklos

Įvairios talpos požeminės ir antžemininės, vienasienės ir dvisienės talpyklos. Jos gali būti naudojamos degalinių statybos ir rekonstrukcijos darbams bei kitų naftos produktų laikymui.
Visos talpyklos atitinka Europos kokybės standartus.

Talpyklos montuojamos vadovaujantis:
-  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 29 d. Nr. D1-434 įsakymu "DĖL ASMENINIO NAUDOJIMO SKYSTOJO KURO DEGALINIŲ BEI ASMENINIO NAUDOJIMO SKYSTOJO KURO TALPYKLŲ ĮRENGIMO IR NAUDOJIMO APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ (LAND 80-2006) PATVIRTINIMO" (Žin., 2006, Nr. 107-4064)
- Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. Nr. 1-37 įsakymu "DĖL DEGALINIŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" (Žin., 2009, Nr. 45-1766)